تبلیغات
فعالیت های رزمی کاشمر***کونگ فو تو آ*** - اصطلاحات برخی از تکنیکهای کونگ فو
فعالیت های رزمی کاشمر***کونگ فو تو آ***
گر به خودآیی به خدایی رسی***از ره غفلت به گدایی رسی(علی((ع))...)
 
تاریخ : پنجشنبه 26 آبان 1390 | نویسنده : (تهیه و گرد آورنده)مرتضی محمدیان

کلیه اسامی و نام های کونگ فو توا ایرانی اصیل و بر اساس زبان پهلوی زبانی قدیمی در ایران می باشد(به زودی ضربات مصور می شود)

 

تن ویا بن و یا جسم ................................. ایچ
روح و روان................................................نورما
زن ماده یا مونث........................................آن سه ما
مرد یا مذکر...............................................در باتو
سر.........................................................بودن تو
دست......................................................این تو
پا............................................................کی یستی تو
سینه.......................................................تومن تو
پهلو.........................................................یارماتو
پشت.......................................................اوسای تو
استقرارها
استقرار از روبه رو.....................................ایدون ما
استقرار از پهلو........................................تاج ما
استقرار از پشت...................................... ایداث تو
ایستادن در کونگ فو..................................ایده ما
ایستادن پا گشاد.....................................باب تو
ایستادن پاگشاد نیمه رو به رو....................الهام تو
ایستادن از پهلو با زاویه 90 درجه.................اجیر تو
ایستادن معمولی و آزاد.............................انجاس تو
ایستادن رمی و فکری...............................امیرتو
ایستادن متمایل به بغل............................اهوراما تو
ایستادن پا گربه ای..................................سرماتو
ایستادن پا لک لکی..................................اوک تو
ایستادن پا قلابی.....................................بحث تو
حرکات بدن

قدم برداشتن به جلو..................................................ایرمان نا تو
قدم برداشتن به عقب................................................اسیر تو
قدم برداشتن به پهلو.................................................بائس تو
چرخش به عقب...................................................... انارت تو
سر خوردن با جهش و کشش به جلو..........................تورات
سر خوردن با جهش و کشش به عقب........................همه تو
سر خوردن با جهش و کشش به پهلو.........................فران تو

حرکات دست

کنیکها و ضربات مستقیم دست................................................. ماتا دور
نحو بستن مشت....................................................................اتم تو
ضربه پیش مشت....................................................................ما تو
ضربه دو مشتی......................................................................آنخازما
عکس العمل دست............................................................هفتی ما تو
مشت واژگونه..........................................................................کارما
نوک پنجه ها...........................................................................نپتون
پضربه نوک انگشتی..............................................................مبداء تو
ضربه دو انگشتی.................................................................تار ما تو

ضربه سه انگشتی..............................................................روماج تو

ضربه چهار انگشتی.............................................................دارماتو

ضربه پنج انگشتی...............................................................نپتون تو
لبه کنار دست.....................................................................کیان زا

کناره خارجی دست.............................................................اهیپ تو
لبه کنار مشت بسته.............................................................زوره
کف داخل دست..................................................................زوتر
پشت مشت...................................................................یته متو-آثار
آرنج.................................................................................هوتو
ساعد................................................................................چین ما
دفاع.................................................................................باری تو
حمله...............................................................................تو بی تو
پشت دست.....................................................................خمو تو
قوس لبه داخلی دست......................................................اهیپ تو
نوک مرغی.......................................................................اکتو

دستان باز مثل مار..............................................................مین تو

کناره مشت بسته...............................................................زوره

کف گرگی تک...................................................................تن شو

کف گرگی جفت.................................................................خرد خطا

مشت دورانی.....................................................................زمین ما

سیکن سبابه....................................................................کوب ماتو

سیکن وسط....................................................................سو ماتو

ضربه با سیکنها...............................................................شیب ماتو

ضزبه با نوک سبابه شکسته.............................................زوماتو

حرکات پا

ضربه با روی پا با چرخش کمر..............................    یاد کیتو

ضربه با داخل پا به پای حریف...........................................دیاش

ضربه جانبی کمر به بالا.................................................یته

ضربه جانبی پایین(داخل خط 3).......................................کانسی

ضربه به جلو...............................................................کیتو

ضربه زانو...................................................................اتمام تو

ضربه پاشنه پا................................................................مرجان زا

ضربه با سینه پا...........................................................مهرگان زا

ضربه جلوپا..................................................................بخار تو

ضربه پشت پا............................................................. جونگل زا

هلال داخل پا........................................................غوگان زا

ضربه داخل پا..............................................اورایا-ماده بی تو

ضربه خارج پا..............................................سیمای-حزن زا

پشت پا ..............................................................اوسای ما

چرخشی  :تورا اضافه میشود

ضربات افتی...................................................تورمابتو

ضربات پرشی

پرنده عمودی(کیتو پرشی).............................................بث تو

زانوی پرشی................................................................مرجان زا

پرنده پهلو(یته کیتو).........................................بخردتو-توران ما

پرشی به پشت(اوسایما پرشی)...................................بودن تو

پرشی از روی چند نفر.................................................بدرود

پرنده دوپایی..............................................................نپتون تا

گارد آماده به پرش.......................................................انرتو

فرود بعد از پرش............................................................بخ تو

پرنده مبارزه ای.................................................آشوردان مایانه
فنون دفاعی

دفا با لبه دست.....................................................................باکر تو
دفاع با مچ دست................................................................اوج ما تو
دفاع بالا............................................................................آفما
دفاع با ساعد از داخل.........................................................اوداء تو
دفاع با ساعد از خارج.........................................................اورا تو
دفاع با دو دست................................................................ارغه تو
گرفتن...............................................................................تن تو
دفاع دست و پا..................................................................آفاق ترا
دومای خط یک..................................................................دومای
ماتو

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
آمار وبلاگ
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

مترجم سایت

مترجم سایت

لوگوی سه گوش

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز

گالری عکسساعت فلشPichak go Up